Topata -hanke

TOPATA-hankkeen tavoitteena on tukea oppilaiden oppimista. Hankkeen tuotoksena syntyvät konkreettiset menetelmät hyödyttävät opettajia tukemaan entistä tehokkaammin kaikkien oppijoiden oppimista.

Tausta

Sotkamon kunta on määrätietoisesti kehittänyt lasten ja nuorten liikkumista vuodesta 2010. Kunnan linjauksissa lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on näkynyt niin liikuntapaikkarakentamisessa kuin toiminnan kehittämisessäkin.

Kolmen ja puolen viimeisen vuoden aikana kunnassa on toiminut Liikkumisesta kansalaistaito 1 ja 2 hankkeet (liikaha.fi). Hankkeiden aikana Sotkamon varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, kouluterveydenhuollossa ja nuorisotoimessa on tehty yli 40 eri toimenpidettä lasten liikkumisen edistämiseksi. Toimenpiteiden myötä lasten liikkuminen on lisääntynyt tieteellisissä tutkimuksissa merkittävän määrän.

Hankkeiden aikana yhtenä keskeisenä osana on ollut koulupäivän liikunnallistaminen. Neljä koulua olivat mukana jo Liikkuva koulu –pilottihankessa, minkä jälkeen toimintaa on jatkettu kahden vuoden ajan lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksen avulla kaikilla Sotkamon kouluilla.

Liikkumisesta kansalaistaito –hanke päättyi vuoden 2014 kesäkuussa ja siinä syntyneet käytännön toimenpiteet jatkuvat Sotkamon kouluissa edelleen.

TOPATA

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2016. Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen linjauksissa on mielekkään oppimisen edellytykseksi linjattu kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri. Tähän sisältyvät oppiva yhteisö, hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutteisuus, pedagoginen kehittäminen, toiminnallisuus, oppiminen monipuolisissa ympäristöissä ja teknologian hyödyntäminen ovat avainsanoja sen faktan huomioimiseen, että koululaisemme ovat erilaisia oppijoita. TOPATA-hankkeen tavoitteena on loppukädessä tukea oppilaiden oppimista. Hankkeen tuotoksena syntyvät konkreettiset menetelmät hyödyttävät opettajia tukemaan entistä tehokkaammin kaikkien oppijoiden oppimista.

Hankkeen päättyessä opettajilla on käytössään internet-sivusto, miltä he löytävät liikkuvana kuvana sekä kirjallisesti erilaisia toiminnallisia menetelmiä osaksi omaa työtänsä matematiikan ja äidinkielen oppiaineissa. Opettajat myös koulutetaan näiden menetelmien käyttöönottoon.